...VŠE PRO TEPLO DOMOVA...

Časté dotazy - FAQ

-Potřebuji provést roční revizi svého kotle...

-Tímto pojmem zákazník obvykle míní roční servisní prohlídku. Revize plynového zařízení (domovního plynovodu), elektroinstalace (alespoň obvodu pro kotel) a spalinových cest se provádí před uvedením nového zařízení do provozu a jsou vyžadována výrobcem zařízení i příslušnou normou. Zapisují se do protokolu o spuštění a jsou podmínkou pro uznání záruky na zařízení. Pokud by bylo potřeba provést revizi jako takovou (plyn, elektro), mohu zprostředkovat její provedení příslušném revizním technikem. Kotel samotný má tzv. "Osvědčení o shodě", jde o výrobek schválený pro provoz v dané zemi a za daných podmínek. Na takovém zařízení se revize (v pravém slova smyslu) neprovádí.

 

-Revizi na komín nemám, ale to je jenom turbo, (kondenzák...), to není potřeba...

-Revizní zpráva na spalinové cesty musí být při uvádění zařízení do provozu k dispozici na jakékoli spalinové cesty (spotřebiče třídy B a C), to, že je kotel v provedení "turbo", na této věci nic nemění. Revize spalinových cest je nutná i pro odkouření kondenzačních kotlů. Provádí ji kominík, který má kvalifikaci "revizní technik spalinových cest". Pokud tato revizní zpráva nebude k dispozici, nelze kotel spustit. Někteří výrobci dodávají odkouření certifikované s kotlem. To znamená, že není nutno dohledávat nebo zjišťovat, zda se pro daný kotel odkouření daného typu "hodí" (materiálová shoda), ale ke skutečnému provedení by se opět měl vyjádřit revizní technik komínů.

 

Pět let to fungovalo bez šáhnutí a teď to stojí takových peněz za opravu ?!

-Roční prohlídky jsou důležité pro předcházení pozdějším haváriím a samozřejmě i podmínkou uznání prodloužených záručních lhůt nad zákonný limit (např. Protherm 36 měsíců, Immergas 5 let, atd.). Jednak se vyčistí lamely výměníku od nečistot, které zhoršují účinnost a spotřebu plynu a hlavně se pak lamely samotné opalují a znehodnocují tak celý díl, druhak se často přijde na různé drobné úniky vody nebo i plynu, které lze pořešit při jedné demontáži. Dále se čistí hořáková sestava, bývá plná prachu a nečistot a jelikož pak chybí dostatek primárního vzduchu,  plamen vypadá jak "liščí chvost", žlutě plápolá a vytváří saze. Takovýto plamen má až 1000x vyšší obsah CO a ve spojení se zanesenám výměníkem pak jdou spaliny spodem do místnosti, čidlo spalin je tímto mimo provoz a smrtelná otrava na sebe nedá dlouhu čekat. Důležitým prvkem je nyní i měření emisí CO ve spalinách, měření komínového tahu a 4Pa test přívodu vzduchu do místnosti s kotlem. Servisními úkony se výrazně zvyšuje spolehlivost zařízení jako celku, doplní se tlak v expanzní nádrži, atd. To potom majitel ocení, když je venku -25 °C a servisáci odjedou lyžovat na hory... Zanedbané zařízení dříve nebo později zhavaruje a jelikož pak leccos nejde povolit, rozebrat, všechno je zarostlé vodním kamenem, tak potom se samozřejmě oprava řádně prodraží. Dále lze posoudit stav zařízení a rentabilitu jeho oprav do budoucna, pokud jde o starý přístroj, ve vztahu k jeho zbytkové hodnotě a ceně náhr. dílů na něj.

Když já nemám revizi od komína (plynovodu, atd.), tak si řeknu někomu, kdo je nevyžaduje a spustí mi to bez ní ...

-Tomuto se říká spuštění "na černo" a veškerá rizika spojená s provozem a případným výbuchem, otravou zplodinami, apod., přebírá na svá bedra firma, která zařízení spustila. Jinak je za bezpečný provoz odpovědný provozovatel (majitel) a pokud má takovýto přístup, tak ať mi ani nevolá... Nehledě k faktu, že u novostavby bez patřičných revizí nezkolauduje, tak šidí a vědomně podvádí sám sebe a riskuje bezpečnost své rodiny a okolí. Zdá se to nepravděpodobné, že se takoví lidé najdou, ale již jsem nejednou takového zákazníka odmítl...

...Instalatér mi dopojil kotel na odkouření ze starého "turbáku",  prý to bude dobrý...

-Výrobce kotlů si vyhrazují  výměnu spalinových cest spolu s výměnou kotle, čili takovýto případ by neměl nastat. Životnost kotle a odkouření je zhruba stejná (nebavíme se o keramickém, nebo vyvložkovaném zděném komínu, ale o systémovém odvodu spalin) a s kotlem se spalinové cesty zkrátka musí vyměnit. Totéž platí pro vinuté hliníkové vložky pro spalinové cesty s přirozeným tahem (kat. B), ty se taktéž musí vyměnit se spotřebičem. Povoleny jsou nově hliníkové vložky pouze hladké a pouze do průměru 150 mm a s omezenou životností. Běžně se dnes vložkuje nerezem, pro kondenzační kotle jsou vesměs komíny intubovány polyetylénovým potrubím odolným proti účinkům kondenzátu. Více o komínech a spalinových cestách v ČSN 73 4201.

Koupil jsem si kotel přes internet (e-shop, z druhé ruky, atd) a nikdo mi ho nechce uvést do provozu ani servisovat...

-Zde je podstatné, aby spotřebič měl platný záruční list v češtině (byl nakoupen přes hlavního dovozce v Čechách). Objevují se na trhu výrobky koupené např. v Polsku, apod., kde potom nelze uplatňovat klasické záruky a veškeré zásahy jsou prováděny za úplatu (popř. nejdou sehnat náhr. díly, pokud se v Čechách dotyčný model neprodává). Obchodní a cenovou politiku E-Shopů nepodporujeme, individuálně nakoupené spotřebiče (určené pro ČR) mohou být spuštěny a servisovány za jiných cenových podmínek, než jsou obvyklé sazby. Montáže takových spotřebičů neprovádíme, ani nezprostředkováváme. 

Co je to vlastně ekvitermní regulace a jak to funguje, co ta "křivka" znamená?

V zásadě jde o přizpůsobení teploty topné vody vnější teplotě, kdy je hodnota otopné vody možná v rozmezí např. 25-75°C a vnější teplota je uvažována od např. 20°C do -16°C. Potom každému jednotlivému stupni teploty venku náleží určitý stupeň topné vody v systému, a to nepřímou úměrou, tj. čím tepleji venku, tím menší teplota otopné vody a naopak. Pokud ekvitermní regulátor ještě navíc umí pracovat s teplotou vnitřního prostoru, potom lze za cenu určitého experimentování s hodnotami a posunem topné křivky dosáhnout určité úspory v nákladech na plyn. 

 Při instalaci regulační jednotkyna stěnu se nechá nastavit vliv prostoru, při montáži přímo do kotle nikoli, zde je vhodné doplnit systém o vhodné dálkové ovládání s možností začlenění vlivu prostoru. Celkové nastavení trvá delší čas, ale po "vychytání" jede kotel prakticky bez nutnosti velkých změn regulace. Trochu problematické se jeví přechodné období na jaře nebo na podzim, kdy je nestálé počasí, zde odezva systému může být pomalejší.

EDIT 2021: V současné nabídce výrobců je mnoho variant regulátorů s vychytanými funkcemi (např. možnost řízení teplot v každé místnosti zvlášť systémem "chytrých hlavic" a centrálního regulátoru, se kterým tyto hlavice komunikují).

Jak  funguje kondenzační kotel, čím se liší od normálního atmosférického a v čem je lepší?

Tuto otázku lépe a obšírněji zodpověděli autoři tohoto článku:

Vyhledávání

Design by Rony a Webnode