...VŠE PRO TEPLO DOMOVA...

Kdy nejlépe provádět servisní prohlídku Vašeho kotle:

Cílem je spokojenost zákazníka a proto se snažíme vyhovět Vašim požadavkům v přijatelném termínu. Havárie mají v harmonogramu oprav přednost před preventivními kontrolami a s počátkem topné sezóny jich rapidně přibývá. Z tohoto důvodu je vhodné běžné roční kontroly a seřízení plánovat cca od března do srpna - září, kdy je dostatek času na práci a ani objednání náhr. dílů, nezbyných pro údržbu, není tolik zatěžující, jelikož se již netopí a bez teplé vody se dá 1-3 dny přežít (v nejhorším případě). Používané a často měněné díly máme většinou skladem, nicméně nelze mít po ruce vždy všechno potřebné, tj. speciální a dražší díly se po dohodě s majitelem objednávají v centrálních skladech.

 

Co dělat, když...

-kotel nechce po přechodu na topnou sezónu topit, nebo se vypíná a cykluje: zkontrolovat tlak v topném systému, může být zalehlá osa čerpadla, které se pak musí ručně rozhýbat, zkontrolovat kohouty topné vody a plynu, zda jsou otevřené a zda je v zásuvce pro kotel napětí. U stacionárních kotlů ve sklepích často navlhávají elektrody a hořáková automatika - pomůže fén  opatrné osušení a lehké prohřátí.

-v objektu je cítit plyn: nerozsvěcet světla, nepoužívat žádný zdroj plamene, otevřít okna, hlavně ve vrchní části objektu, průvanem vyvětrat, pokud možno uzavřít HUP (hlavní uzávěr plynu) a hlavní jistič (pozor na jiskření), dát vědět sousedům a pokud je to v jednom domě, pokusit se je dostat ven, volat plynařskou pohotovost, popř. i kominíka, který zkontroluje spalinovou cestu. Zplodiny hoření jsou také lehce cítit "jako plyn" a pokud si ptáci udělali přes léto v průduchu komínu hnízdo, mohou to být klidně ony, pak je na malér zaděláno...

-na plášti kotle se začne vpředu tvořit tmavá skvrna v laku: ihned odstavit kotel z provozu, uzavřít do něj přívod plynu, volat servis. Hrozí nebezpečí požáru a otravy zplodinami hoření a CO, obyčejně je tento stav zapříčiněn špatnou údržbou kotle, ale viděl jsem též hořet plynovou armaturu, takže proto raději přerušit přívod plynu do kotle.

-kotel se chová z nějaké příčiny nevyzpytatelně, teče, špatně zapaluje, padá do poruchy, je hlučný, atd: - zavolat odborný servis, v případě poruchy si poznačit chybový kód. Pro jistotu je možno zařízení vypnout do doby, než bude proveden servis.

Uvedené příznaky jsou společné pro plynové kotle i  plynové ohřívače vody.

 

PODMÍNKY BEZPEČNÉHO PROVOZU KOMÍNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ NALEZNETE ZDE (článek ocitován z magazínu TZB Info)

 

Než zavoláte servis...

zkontrolujte přívod plynu, zda není zavřený, zásuvku kotle, zda funguje (lampičkou, apod.) a zda není kotel zapojen přes rozdvojku, dále tlak vody v topném okruhu, zda je mezi 1,0-1,3 Bar, dále zkontrolujte baterie v prostorovém termostatu. Pokud se rozhodnete volat servis, připravte si prosím údaje o kotli (výrobce, popř. typové označení nebo název). SERVISUJEME POUZE KOTLE ZN. JUNKERS/BOSCH, IMMERGAS, PROTHERM, DAKON, VALIILANT . Neservisujeme kotle značek Viessmann, Hermann, LeBlanc, Buderus,  Thermona, Mora, Geminox, Baxi, Destila, Gasex, Slokov, Intergas, Brotje, Ferroli, Chaffoteaux, De Dietrich, Wolf, atd.

 

 Něco informací k novým montážím...

Při montáži, nebo výměně kotle trvejte na chemickém proplachu otopného systému, na inhibici otopné vody vhodnou přísadou (inhibitorem) a na montáži magnetocyklonového filtru! Vzhledem ke konstrukci současných čerpadel se jedná o nutnost, na které přímo závisí životnost tohoto (poměrně drahého) dílu!

  Pro uvedení nového zařízení do provozu si prosím připravte následující podklady:

-revizní zprávu od plynového zařízení (od plynoměru ke kotli)

-revizní zprávu elektro - alespoň na zásuvkový obvod (měl by být samostatný), ke kterému bude kotel připojen

-revizní zprávu od spalinových cest - týká se i turba nebo kondenzačních kotlů, její absence je častý nešvar hlavně u turbo kotlů (souosé odkouření s přisáváním vzduchu zvenku) a je důvodem, pro který NELZE uvést zařízení do provozu. Více v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

U kotlů v komínovém provedení je třeba zajistit dostatečné větrání místnosti, ve které je kotel umístěn, více ve článku Spalovací vzduch a větrání, ocitovaném z magazínu TZB-info.cz. 

-záruční list a vůbec veškeré dokumenty od kotle, neboť záruční listy bývají u manuálů originály v cizím jazyku a dovozce mívá často své vlastní, které budeme vyplňovat...

 -samozřejmě je třeba mít dokončený a natlakovaný otopný systém, řádně propláchnutý po montáži, i funkční rozvod TUV, pokud je ohřívána kotlem, ať průtokem, nebo v zásobníku. Odvzušnění se provede v rámci spuštění. Nečistoty v systému, vzniklé při instalaci otopného systému (mastnota, zbytky tavidel, atd.) způsobují hluk a tvorbu bublin v primárním výměníku a mohou vést i k otevírání pojistného ventilu, úniku vody a poškození čerpadla.

-Pokud bude instalován termostat, ekvitermní regulace apod., je třeba na tyto skutečnosti myslet už v průběhu stavby a ze vhodných míst přivést ke kotli kabely, nejlépe JYTY 4x1, ten vyhoví pro všechny běžné regulátory.

-Vnitřní termostat umísťujeme tak, aby nebyla jeho funkce ovlivněna slunečními paprsky,dopadajícími do místnosti oknem, krbem, topnými tělesy nebo jakýmikoli zdroji tepla a tak, aby pokud možno hlídal teplotu v místnosti, kde budeme trávit většinu času.

-Vnější čidlo ekvitermní regulace se umísťuje na severní straně objektu tak, aby bylo pokud možno "za větrem". Kabeláž může být výše popsaná, obvykle stačí 2 vodiče, ale lépe mít rezervu a pak, JYTY kabely mají stíněný plášť proti nežádoucím vlivům okolní silnoproudé kabeláže.

-Přívod 230V by měl být samostatný, přímo z rozvaděče, ze samostatného jističe 4 - 10A /B, vyhoví kabel CYKY 3Jx1,5 a vzhledem k tomu, že veškeré zásuvky, a to i ta na plynový kotel, dle ČSN 33/2000 ed.2 MUSÍ být opatřeny proudovým chráničem, doporučuji zvláštní chránič jen pro kotel, pokud dojde vlivem poruchy jiného zařízení k výpadku, tak by v případě společného chrániče mohlo hrozit např. zamrznutí otopného systému. EDIT: DLE VYJÁDŘENÍ ŠKOLITELE PŘI ZKOUŠKÁCH Z VYHL. 50 MAJÍ PLYNOVÉ KOTLE STÁLE VÝJIMKU A JE MOŽNO (POKUD NEJSOU V KOUPELNĚ) JEJICH ZÁSUVKOVÝ OKRUH VYJMOUT Z OKRUHU PROUDOVÉHO CHRÁNIČE. TÍM SE ZABRÁNÍ ZAMRZNUTÍ OTOPNÉHO SYSTÉMU PŘI NAHODILÉM VÝPADKU CHRÁNIČE.

Dále je třeba pod plynový kotel přivést vodič od svorkovnice hlavního pospojení, tzv. ekvipotenciální svorkovnice, kde je spojen vodič Pe a uzemnění objektu. U kotle se provede instalace AB svorek na vstupy i výstupy topení, TUV i plynu a tím se dosáhne stejného potenciálu na těchto potrubích, případný rozdíl je sveden do zmíněné svorkovnice, potažmo do země a do Pe vodiče. Vyhoví vodič CY 6mm2. Jelikož toto často chybí, upozorňuji na nutnost instalace tohoto pospojení, vyplývající z příslušné ČSN 

-Pokud je špatná kvalita vody pro TUV (typicky studniční, v naší lokalitě např. Kosmonosy), dochází k nárůstu vodního kamene a poškození kotle velmi rychle, často ještě v záruce. Jelikož totálně zabetonovaný výměník na záruku jednoduše nelze uznat, je dobré před montáží zařízení zjistit kvalitu vody, která do něj bude přiváděna a podle toho zabezpečit adekvátní úpravu vody (filtr pevných částic, magnet - pro průtok, polyfosfátová úprava - pro zásobníky i průtokový ohřev, atd). V tomto směru je dobré obrátit se na specializované firmy, náklady na úpravu vody se jistě vrátí ve snížených nákladech na pozdější opravy. 

Několik důležitých informací k opravám a čištění od vodního kamene:

-Strojní čištění zavápněných výměníků( i čištění deskových výměníků v horké lázni ) je VŽDY bez záruky na další funkčnost dílu pro možnost skrytého mechanického poškození, které bývá utěsněno právě vodním kamenem i pro chemicko - fyzikální vlastnosti některých druhů úsad. Používáme přípravky, pro tyto účely vyráběné, ale provoz zavápněného výměníku s sebou přináší zvýšené tepelně - mechanické namáhání, které může mít za následek poškození struktury materiálu. Za případné netěsnosti, které se po vyčištění projeví, nenese firma žádnou odpovědnost, vše je na zvážení zákazníka, pokud se projeví takováto vada, bude vyměněn a vyúčtován celý díl + cena za vyčištění původního dílu! Dle pokynů výrobce se tyto díly mění za nové, dále bývá nejistý výsledek při úsadách na straně topné vody. Poškozené výměníky se neopravují!

Výměníky poškozené provozem na nevhodném topném systému (z plastu - typicky Hostalen) nelze vyčistit a totéž platí pro oběhová čerpadla, provoz na takovémto potrubním systému je nepřípustný a veškeré díly hydraulické části kotle, které se v rámci opravy takto namontují, jsou vyjmuty ze záruky, na práci rovněž nelze uplatňovat záruku!

Tyto plasty neustále na vnitřním povrchu erodují, vytvářejí kaly, zanášejí filtry, ničí ložiska čerpadel a napékají se na teplosměnné plochy výměníků, navíc nejsou opatřeny kyslíkovou bariérou a difúzní průnik kyslíku spolehlivě zlikviduje kovové prvky armatur. Pokud by bylo na takovýto rozvod instalováno nové zařízení, musí být připojeno na topný okruh pouze přes externí deskový výměník.

  EDIT 2019: V současné době je již vyvinuto mnoho chemických přípravků, které dokáží účinně eliminovat vliv kyslíku v otopné vodě a ve spojení s magnetocykonovými filtry a důkladným proplachem znečištěného systému + vhodnou inhibicí otopné vody je možno dosáhnout dobré kvality otopné vody i v systému z PPR, PE apod., tyto úpravy jsou však poměrně finančně nákladné a zabývají se jimi obvykle specializované firmy. To platí i v případě utěsňování úniku otopné vody např. v rámci systému podlahového vytápění. I zde jsou již vyspělé možnosti chemického zatěsnění, které musí být ovšem provedeno přesně dle pokynů výrobce chemických přípravků (např. BCG).

Pokud je vadná řídící elektronika, provádí se výměna za nový díl z důvodu bezpečnosti dalšího provozu! Totéž platí pro plynové armatury, pro které se nedodávají náhradní díly (výjimkou je např. SIT 845, kde lze vyměnit hlavní cívky, jakékoli jiné zásahy jsou nepřípustné!)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Design by Rony a Webnode