...VŠE PRO TEPLO DOMOVA...

Něco o servisních prohlídkách:

 

 

Servisní prohlídky jsou nutností pro zachování správné funkce kotle, jejich termín je 1x ročně!

Servisní prohlídka nemůže zcela zabránit poruše či havárii otopného zařízení, eliminuje však problémy, které vznikají při zanedbávání pravidelné údržby zařízení (špatná účinnost, vysoká toxicita zplodin hoření a špatné spalování, únik spalin do okolí kotle, poškození hořáku a výměníku, náchylnost k výpadkům funkce, kolísání tlaku otopné vody, atd.)

Jelikož jsem se již několikrát setkal s údivem nad tím, jak dlouho servis kotle trvá, dokonce mne jeden zákazník nevybíravě odmítl s tím, že jestli nebudu hotov do 15 minut, ať k němu ani nejezdím (veškeré servisky u něj dělali technici max. 10 minut), musím zde poznamenat: Průměrný čas pro servisní prohlídku kotle je 2 hodiny, dle výrobce a stavu, ale není výjimka i 3,5h intenzivní práce. Za 10 minut lze jen velmi zběžně posoudit stav kotle, žádný s povinných úkonů se za tento čas nedá provést! Pokud Vám servisní firmy provádějí tento "rychloservis", nechte si doložit a potvrdit servisní úkony, které výrobce vyžaduje a bývají součástí manuálu, jde o Vaši bezpečnost!

 

Servisní prohlídka provedená naší firmou zahrnuje v základu:

 

-zhodnocení stavu kotle a jeho funkčnosti před servisem

-vyčištění prostoru kotle vysavačem, štětcem a tlakovým vzduchem, vytřením zamokra

-vyčištění sítka na zpátečce, vypuštění otopné vody, doplnění tlaku v expanzní nádrži na hodnoty udané výrobcem, pokud je u kotle zásobník s expanzní nádrží na TUV, dotlakování í této nádrže na příslušný tlak.

-demontáž hořákové sestavy, vyčištění nerezovým kartáčem, proplach za mokra v roztoku saponátu, vyfoukání tlak. vzduchem

-vyčištění primár. výměníku, minimálně speciálním kartáčem + tlakovým vzduchem, obvykle ale za mokra, v roztoku saponátu, popř. Detexem (od měděnky)

-u kondenz. kotlů výměník čištěn vždy mechanicky + tlakovým vzduchem + výplachem, navíc vyčištění sifonu kondenzátu

-vyčištění lopatek spalinových (turbo) nebo premixových (kondenz.) ventilátorů tlakovým vzduchem

-očištění elektrod hořáku a zhodnocení jejich stavu, s možností preventivní výměny

-odstranění netěsností v hydraulickém systému kotle, popř oprava nalezených problémů obecně - po dohodě s majitelem

-zpětná montáž, natlakování top. soustavy, zkouška funkce + zhodnocení výsledku servisní prohlídky

-seřízení výkonů, je-li třeba, popř. jejich kontrola, u kondenz. kotlů seřízení  poměru vzduch-plyn  pomocí analyzátoru spalin

-kontrola funkce bezpečnostních systémů kotle (např. pojistky zpětného tahu spalin u komínových kotlů/ohřívačů vody)

-kontrola těsnosti plynových armatur detektrorem úniku plynu - vždy po každém zásahu na plynových armaturách kotle

-u komínových spotřebičů (typu B) kontrolu úniku spalin detektorem CO , měření emisí CO neředěného ve zplodinách, měření komínového tahu+ provedení 4 Pa testu, který ukáže, jak dobře je místnost s kotlem provzdušněná (viz video na úvodní straně webu).

-náklady za úkony nad rámec standardní servisky konzultujeme s majitelem, který bude podrobně obeznámen, proč jsou tyto náklady nutné

-při objevení problémů, které je třeba řešit v budoucnu (např. vyčištění a odvápnění bojleru - značně špinavá práce, která se však obvykle nechá naplánovat dopředu), preferujeme obeznámení majitele s problémem a preferujeme řešení schůdné pro obě strany

-určité materiálové náklady vzniknou skoro vždy, např. těsnění pod hořák dáváme vždy nové, stejně jako všechna těsnění, které jsou na rozebíraných spojích hydrobloku kotle. Většina těchto nákladů jsou právě za různá těsnění, která se musí vyměnit a pokud to výrobce vyžaduje, dáváme vždy originální díly. Nejsou to však většinou žádné dramatické částky, vyměněné díly ponecháváme pro kontrolu majiteli kotle.

-při servisu kotle postupujeme dle nejlepšího vědomí a svědomí a samozřejmě dle pokynů výrobce (dovozce). Pokud je to vyžadováno (v případě záručních oprav vždy), používáme pouze originální díly. Totéž platí pro chemické prostředky pro čištění výměníků - jsou používány výhradně prostředky k tomuto účelu určené, které nenapadají měď, ocel, cín a pod.

Citace článku z www.tzbinfo.cz:

Ušetřete náklady na energii. Údržba plynového kotle se vyplatí hned několikanásobně

Během topné sezony, kdy bylo topení několik měsíců v provozu, se může spalovací komora kotle zanést, což zhoršuje účinnost systému a má za následek vyšší spotřebu energie na přípravu teplé vody v létě a na vytápění v zimě, tedy vyšší náklady. Následkem dlouhodobého zanedbávání pravidelné údržby může docházet u kotlů s odvodem spalin do komína i k silnému znečištění výměníku a následnému úniku spalin do okolního prostředí.

Během topné sezony, kdy bylo topení několik měsíců v provozu, se může spalovací komora kotle zanést, což zhoršuje účinnost systému a má za následek vyšší spotřebu energie na přípravu teplé vody v létě a na vytápění v zimě, tedy vyšší náklady. Následkem dlouhodobého zanedbávání pravidelné údržby může docházet u kotlů s odvodem spalin do komína i k silnému znečištění výměníku a následnému úniku spalin do okolního prostředí.

Vyčištěný kotel pracuje úsporněji

Přes léto většina lidí na svůj topný systém zapomene. Právě letní měsíce jsou přitom ideálním obdobím pro jeho pravidelnou údržbu, kterou odborníci doporučují provádět jednou ročně. Proškolený servisní technik během pravidelné servisní prohlídky zkontroluje, zda všechny komponenty systému fungují správně - mj. kotel, zásobník, regulaci a expanzní nádoby. Je-li to nutné, vyčistí teplosměnné plochy od usazených nečistot a nastaví znovu kotel na dané parametry. Opotřebované díly vymění. Kromě toho změří hodnoty CO2.

Po kontrole pracuje systém opět hospodárně a ekologicky. Je také výrazně méně náchylný k poruchám. Lze tak předejít výpadkům na podzim a v zimě, kdy bude kotel opět muset podávat plný výkon. Pravidelná kontrola a čištění navíc ušetří až deset procent paliva.

Na podzim bývají servisní střediska nejvíce vytížena a čekání na topenáře se může protáhnout. To potvrzuje Miroslav Bongar, servisní technik firmy Junkers, která dlouhodobě vévodí vývoji a produkci plynových kotlů: "Na začátku topné sezony bývají servisní střediska vytížena lidmi, kteří přes léto na kotel zapomínají a odkládají jeho pravidelnou prohlídku na poslední chvíli. Když někteří z nich chtějí začít na podzim topit, zjistí, že jim kotel vlivem zanedbané údržby nefunguje." V sychravém počasí je každý výpadek topného systému nepříjemně znát. Pravidelná servisní prohlídka přitom znamená podstatně kratší odstávku zařízení, než jakou způsobí většina poruch.

Čekat se servisem na poslední chvíli se tedy jednoznačně nevyplatí. "Několik stokorun a jedna až dvě hodiny času opravdu nejsou za rok klidu a pohodlí nijak přemrštěné investice. Lze tak předejít drobným i případně vážnějším poruchám i ušetřit až deset procent na protopeném plynu," dodává Bongar.

Vyhledávání

Design by Rony a Webnode